Vatten

 

 

Vatten

Är inte bara vatten

 

Ju mer du vet om vatten

desto tydligare kommer du att

se

Ditt land Världen

Vår planet Universum

Och slutligen den gudomliga varelsen

 

 

Vi döps i vatten

Kyrkorna använder vigvatten

I vissa religioner ber man böner till vattnet

Ex thailand 

”Tänk positivt om vatten”

 

Vatten är alltings grundsats”

 

En människas essens är vatten

Fostervatten har liknande beståndsdelar  som havsvatten

 

 

Vatten   cirkulerar i en cykel på 30-50 år

Det innebär att det regnvatten som föll för 30 år sedan

Är nu grundvatten som används som dricksvatten

 

Vatten är känsligt för en (subtil) knappt märkbar känslig

form av energi

Det är en energiform som påverkar

Vattenkvaliteten och iskristallernas form

 

 

Allt som existerar har vibrationer

Varje ting har sin inneboende vibration eller frekvens

 

Ordet ting innebär här allt från

Molekyler som bildar olika material

 

 

Om mänskliga relationer säger vi ofta

Vi är på samma våglängd eller tvärtom

Det är också ett samband med vibrationer  och resonans

 

När cellvibrationerna i olika kroppsdelar

Av olika anledningar är störda

Kan kroppen  ”Ta fel väg”

 

Hela universum är i ett vibrerande tillstånd

och allting ger upphov till sin egen unika frekvens

 

”Allt är för evigt i rörelse och vibrerande

Fram och tillbaka i en otrolig hastighet”


”Allt som kan ses saknar form och det som inte kan ses har form”

Våra ögon kan se föremål men de kan  inte se vibrationerna.

 
Vatten är inte bara ett annat ämne

Den är den mäktiga naturens livskraft

 

Renar och skänker liv åt allt levande

 

Påverkar själen  känslorna som vibrerar på ett

livskraftigt sätt

 

”Flödet är i gång”

 

Vatten är själens spegel

Den har många ansikten anknyts till människors medvetande

 

Existens är vibration

 

När  dina  emotioner  känslor flödar genom hela kroppen

Upplever du en glädjekänsla och du blir fysiskt friskare

 

Rörelse Förändring Flöde

 

Det är vad livet handlar om

 

Homeopati är ett område där vattnets betydelse erkänns


Vatten har förmågan att kopiera och memorera information

Även att transportera den

 

Vatten i våra hav har minnen av de varelser som lever där

 

Jordens glaciärer kan mycket väl rymma miljontals år av historia

 

Kom ihåg

 

Vatten kan bära information

 

”Kunskapens Hav”

 

Det är bra att öppna fönster  och vädra så ofta man kan

 

En flod som flödar blir inte smutsig. Detsamma gäller fukten i luften

 

”Respektera vattnet”

 

Säg vi gör det

Istället för gör det som är ett kommando

 

Vattnet + ljuset är upphov till allt liv

Vatten kan lagra informationVatten används inom kemin

 

Yttre faktorer som påverkar sinnet  och kroppen transporteras av vattnet

 

När man beundrar vacker natur känner man sig fridfull

 

Lyssnar på vacker musik känner man

sig ren i hjärtat

 

Vattnet förändrar sina egenskaper i enlighet

med den information den tar in

 

Det är lätt att förbise ”vattnets sanna kraft”

 

Som foster består vi av 80 % vatten

Kroppen består största delen av vårt liv av 70% vatten

Blir vi gamla består kroppen av 50 % vatten 

Vi kan säga att vi är vatten

 

Är du medveten om att vattnet  du dricker har förmågan

att förbättra din hälsa och ditt liv

 

Vet du att du med ditt medvetande har förmågan att  förändra vatten

 

När du uttrycker tacksamhet till vattnet förbättras dess kvalitet

 

När du ignorerar eller smädar försämras kvaliteten

  

Detta är Vattumannens tidsålder

Inom astrologin är

Vattumannen  ”vattnets budbärare”

 

Solen är givande Månen är mottagande

 

Förhållandet mellan syre (O)

Och väte (H) i vatten är ett till två

 

Kärlek  och Tacksamhet. Som gör underverk med vattnet

 

    Kärlek  är  absolut  aktiv energi

   Tacksamhet  är  relativt  passiv energi