Kroppen

 

 

Kroppens olika förmågor

är våra verktyg sinnena behövs för att

Kunna se  Kunna  lukta

Känna Höra

i hjärtat hitta sin rätta tro och sitt hem.

 

Människorna ska enskilt komma till insikt.

 

 

Mina Mål

 

Att hela tiden vara fokuserad på det som vi har
som ledsjälar eller mål är inte så enkelt.

 

Vi snubblar på något och börjar fundera mer på det
som får oss att snubbla  och kanske falla.

 

Vi tappar fokus när vi tror oss om att veta bäst själva.

 

Ibland förlorar vi motiveringen som fick  oss att följa ledstjärnan.

 

Vishet hör ihop med ödmjukhet.

Att kunna lyssna in andras kunskap.

 

Pröva den och börja om igen när man gått vilse.

 

Att vara vis handlar även om att ständigt fylla på  så att

Kunskap Motivering Ödmjukhet

 

Vilja till fokusering inte sinar ut.

 

 

 

Vi består av tre stycken delar

Jag kallar dem de tre I-na.

 

Instinkten tillhör Det förflutna.

Intellektet är vårt nu.

Intuitionen nås genom meditation. Ärvt från existensen

 

Ditt medvetande, är ditt väsen.

 

Instinkten, intelligensen tillhör kroppen

Intuitionen tillhör själen

 

Instinkten och intuitionen fungerar

bra tillsammans. Den ena på den fysiska

sidan, den andra på den andliga.

Vi kan fastna i mitten.

 

Bygg en bro emellan och över intellektet till att börja med.

 

Efter träning kan intellektet ( tanken) användas.

Intuitionen är bara en spegel.

Den skapar ingenting. Den bara återspeglar.

Den avspeglar det som är.