Universums Andliga Lagar

 

Det är andliga lagar som tillhör verkligheten

Den verklighet som vi kan uppleva

De andliga lagarna är hjälpmedel som riktar in

oss mot det enhetliga medvetandet inom oss själva

och i allt liv

Det universella sinnet, medvetenheten.

Att vara medveten i varje ögonblick och arbeta medvetet
 med de andliga lagarna

Det öppnar oss att ta emot blåkopian som är det

 högre jaget, det blå ljuset, kristusenergin

Kärt barn har många namn

Vårt eget inre ljus och den underbara mirakelkraften

i våra liv här på jorden.

 

 

Vi är nu inne i den  nya tiden då vi får tillgång till

fler hjälpmedel för att hitta vårt innersta väsen

mitt rätta jag, som existerar under alla lager av roller

som personligheten måste ha för att överleva i

denna materiella värld.

 

 

Den verkliga världen som vi bara kan nå om vi söker

inom oss själva är underbar.

Ger oss alla svar vi behöver om vi tar oss tid att

utforska denna värld.

Bortom vår verklighet.

Vi börjar nu se allt med nya öppna ögon

 

 

Det finns fler andliga lagar

som jag inte skrivit om än

Kärleken Hoppet Tålamodet

Ödmjukheten  Förståelsen

Förlåtelsen  Vördnaden

Tilliten  Nåden mm

 

 

 

 

Lagen om Närvaro

 

Tiden sträcker sig mellan ett

Förflutet och en framtid’

 

Lagen om balans

 

Varje mänsklig kropp längtar efter

och trivs

i ett tillstånd av inre balans, inre frid

 

 

Lagen om Cykler

Naturriket  dansar till förändringens musik

- årstidernas växlingar  -himlavalvets kretslopp

- dagen som övergår i natt.  Allting sker i sinom tid

- under förändring och utveckling

- uppstående och försvinnande -tilltagande och avtagande

- ebb och flod

 

 

Lagen om Enhet

 

Dess överlägsna natur gör den fullt förståelig enbart från ett högre medvetande.

Lagen om enhet framkallar den stora insikten att vi inte är så

avskilda som vi verkar vara, att vi faktiskt är en Varelse

Ett medvetande.

 

 

Lagen om Integritet

Den  handlar om att leva  i överens stämmelse med din

 högsta vision trots impulser till motsatsen. Om hur du beter

 dig när ingen ser på. Lagen om integritet framkallar ett äkta

uttryckande för vår inre verklighet.

 

 

Lagen om Tro

Betrakta blommor som öppnar sig till morgonljuset.

Lagen om tro handlar om att förlita sig på den inneboende

kärleken och intelligensen som verkar genom dig och allskapelse.
Tron är inte blind.

Vi känner alla till människor som är oärliga och  farliga        

Vi behöver därför vara starka och vaksamma i den här världen

 

 

Lagen om Förväntan

Energin följer tanken. Lagen om förväntning

Om hur bakomliggande  trosföreställningar och

antaganden formar din upplevelse. Innan någonting manifesterar sig

i den här världen uppträder det först som en tanke eller en bild

 i någons sinne. Dina tankar färgar fönstren genom vilka du ser

 världen. Dina trosföreställningar blir upplevelsens byggstenar

 

 

Lagen om Medkänsla

 

Så här ska du börja

Ju mer godhet du har att ge Dig själv. Desto mer ger du till

 andra. Det är dags att se dig själv Och andra på ett nytt sätt.
 

Fri från att döma och ha förväntningar
 

Vilka kommer emellan dig och världen

 

Förstå att vi alla, vänner såväl som fiender gör det bästa vi kan inom

gränserna för våra trosföreställningar och förmågor. Vi vet att djupt störda

 och  destruktiva människor existerar i den här  världen och att störda

människor har en tendens att störa andra.

Medkänsla innebär inte att låta sådana människor trampa på oss
eller  fortsätta med sina destruktiva beteenden


Några individer behöver avskiljas  från samhället. man kan hysa

 medlidande med det onda utan att ge efter för det. Hat och

 medkänsla är olika slag av energi.

Vilken vill du ska uppfylla din värld ??


Lagen om medkänsla ställer ett kärleksfullt krav
 på att överskridavåra begränsade perspektiv.
 
Minns att medkänsla börjar med dig själv. Var mild och

 tålmodig. var och en av oss hyser många tankar och känslor.


Både positiva och negativa, vilka uppstår i hjärta och sinne.
 Istället för att tro på att motsätta sig de negativa tankarna
låt medkänslan spola bort dem i en våg av kärlek och förståelse.
 Medkänsla är ej enkelt

 

Lagen leder dig till att hellre handla kärleksfullt och förstående än

hatiskt och okunnigt. Ett språng till ett högre perspektiv .
Lika rättvist som gåtfullt.
 

Denna djupa förståelse strömmar från intuitiv insikt.

 

Till Universums medfödda intelligens Vare sig du finner
sådan förståelse genom observation, förnuft eller religiös tro

avslöjar den slutligen att du i den fysiska världen
 varken har vänner eller fiender.
 

Du har blott lärare.

 

 

 

Lagen om Val

Lagen om val låter oss veta att beslut inte fattas med ord utan med handling

Återkräva makten att välja om du inte inser att du har makt att säga nej.
 Kan du  aldrig säga Ja på riktigt.
 

Du måste inte göranågonting .
Inse att varje handling eller overksamhet har konsekvenser
och att din villighet att acceptera dessa konsekvenser ger dig

makt och frihet. Att välja

Vem du är ! Var du är! Vad du vill göra?

 

Det är en förändring från förpliktelse till  en välsignad  möjlighet.
 Det är då mirakel sker. Lagen om Val hjälper dig inse

 din makt att välja och att ändra dina riktlinjer när som helst
 utan hänsyn till yttre tryck  eller ideal.
 

Uppstigning mot vattenytan efter en lång nedsänkning.
 

Ju mer du hedrar Lagen om Val,
 desto mer kommer du att  leva med klar avsikt,
skapande ditt liv och i stället för att undra om du är på den

 rätta vägen med den rätta personen eller  utföra det rätta arbetet,
kommer du att  leva varje dag. Genom val och fullt ut.

Smärtan har många ansikten

Allt man kan göra är att göra bästa möjliga Val som står till buds
inom en speciell rad av Omständigheter ,val för livet,
 val för kärleken för tjänandet, för relationen
Oavsett vad livet  delar ut måste du välja
 

Hur du vill svara i ditt inre

Att ta på sig alltför mycket ansvar för andra tar  ifrån dem de livs läxor
 som uppstår ur de val  de gjort. De som lider behöver vår medkänsla och 

 stöd. Men om vi bär deras bördor berövar vi dem deras styrka o självrespekt.

Men du har fri vilja. Makten att välja.

 

 

Lagen om Handling

Det krävs mer än drömmar, och goda avsikter för att leva i den här världen.

Det krävs Handling. Den här världen är ett rike av energi
och handling.Oavsett  vad du vet eller vem du är oavsett  hur många böcker
du läst vilka  talanger du har.
Endast Handling

levandegör möjligheterna.Att skrida till handling har aldrig
varit lätt i den här världen. Tvivlets och inaktivitetens

krafter finns överallt. Även inom våra kropp och själ.
 Att omsätta ideer i handling
kräver energi, 
 uppoffring, mod och hjärta.

Därför att handling innebär  att ta risker.

Vi måste övervinna alla goda skäl för att skjuta upp den.
Att låta någon annan  utföra den. Att sitta kvar i fåtöljen med goda

avsikter. Men lagen om handling lämnar samma Budskap om och om igen.
Det är bättre att göra
det som är bäst, än att inte göra det, och ha

en bra ursäkt. Lagen om Handling lär oss hur  man övervinner både
 tröghet och otålighet, genom  att handla modigt med klar avsikt och

engagemang.

 

 

Lagen om process

Om man fokuserar sig enbart på resans slut

”Syns ”alltid avslutningen i fjärran detta får många att
 överge sina målnär hinder uppstår eller vägen blir för brant.

Varje resa börjar med ett enda steg Men du måste även ta ett andra
och ett tredje  och så många som behövs
för att nå din destination

Lagen om Process  är naturens garanti för att vi kan uppnå nästan
vilket mål som helst Hur högt det än är

Genom att dela upp dem i små säkra steg

 

 

 

Lagen om överlämnande 

Vattnet avslöjar det mest intelligenta och kraftfulla gensvar
 du kan åstadkomma under alla förhållanden.
 Lagen om överlämnande nnebär att acceptera
 vad som händer i ditt liv i
nnebär den inte att du passivt
 tolererar det du inte gillar eller ignorerar orättvisa eller tillåter dig

 att bli ett offer eller att bli kontrollerad. Äkta överlämnande är

Aktivt Positivt Bestämt

Ett kreativt engagerande i att dra nytta av
  din situation i en anda av uppskattning.

Anden är din Tränare. Livet är din träning.

I sin sannaste bemärkelse vägleder den här  lagen dig till att
överlämna dig till Ögonblicket.

Att acceptera vad som än uppstår, inklusive ditt gensvar
till vad som än uppstår.

Det innebär att acceptera inte bara livets

Med  och  motgångar utan även att acceptera
 

Dig Själv Din kropp Dina Tankar och dina Känslor

Allting är lättare sagt än gjort.

 

Börja med små steg. När du har någon mindre  menings skiljaktighet
bekräfta den andra personens synpunkt och se vad som händer.

Skaka av dig de små besvikelserna  följ  Epitetos ledning.
 Den vise greken som rådde sina lärjungar.
”Lär er att önska att allting bör ske exakt som det gör.”

 

 

Heligt  Ömsesidigt Utbyte

 

Finns det  en lag som heter.

Bryter man mot lagen bildas det tung energi

När du ger någonting har du rätt att få någonting tillbaka

När du får någonting har du skyldighet att ge någonting tillbaka

Gåva ---  Gengåva

Att delta fritt i det naturliga flödet och energiutvecklingen

och att lyfta upp och stödja  varandra.