Universums lagar

 

Alla som håller på med andlighet av

något slag bör känna till de här lagarna

Det är omöjligt att känna till alla då det är flera hundra

eller mera???

 

 

Attraktionslagen   Den första lagen :

 

Den allra största lagen och mäktigaste

 

som hör ihop med två stycken till säger:

 

Det är lika som dras till vartannat

 

Du säger lika barn leka bäst eller

 

Maka söker kaka

 

Det finns ingenting som inte påverkas

av den här mäktiga lagen

 

Den andra lagen :

  Läran om avsiktigt skapande

 

 

Den tredje lagen:

Tillåtandets konst

 

Du måste lära dig tillämpa dem

Medvetet  Effektivt och  Tillfredställande

 

Du måste förstå och tillämpa

Attraktionslagen effektivt.

 

Då först kan du tillämpa de andra.

Lagarna hör ihop.