Universum

 

 

 

 

 

 

Universum är holografiskt till sin natur

 

Vår hjärna kopplar sig samman

Holografiskt med

”det där utanför”

I vilket fall där tid och rum upphör 

Det är i själva verket en

Förändring av

Frekvens och fasförhållande

 

 

 

 

 

 

 

 

Universum

Det verkar finnas två olika uppsättningar

Lagar som styr universum

I vår vardag klassiska värld. På vår egen storleksnivå.

Och våra egna tids skalor Kan vi tillämpa Newton lag

om rörelse

Den mindre skalan på atomernas nivå

är en annan uppsättning lagar som tar över

 

 

 

Kvantlagarna

 

Tomrum

Små pariklar av materia runt omkring

Ofattbart Nr 1

Ingenting

Tomheten består av stark energi

Kärnenergi

Det är ett oändligt hav av

Ofantlig energi

 

 

 

 

Ofattbart Nr2

Partikel --- våg

Tittar vi på atomernas bestånd delar

Är de inte heller solida

Beroende hur vi tittar på dem

Kan de bete sig som partikel

Eller vågor

Partikel

Är separata solida objekt

Som befinner sig på en speciell plats

 

 

Vågor

 

Är varken solida eller lokala

Utan utspridda som

Ljudvågor eller vatten vågor

Som vågor har elektronerna eller fotonerna

(partiklar av ljus )

Inte någon exakt position

Elektroner som inte observeras eller

Mäts uppträder som vågor

Under observation kollapsar de till

En lokaliserbar partikel

Hur kan något vara både en

Solid partikel

Och en mjukt flödande våg ?

 

 

Universums källa

Allting i ditt liv kommer från universum

eller den gudomliga kraften.

Det finns oändlig tillgång på materia och energi

Hur kommer det sig då att vi saknar något??

 

 

 

Kraftens olika namn.

Gud Livet

Kraften Livskraften

Skaparen Brahman

Allah Tao

Jehova

Vår himmelske fader Livsprincipen

JAG ÄR att JAG ÄR

Närvaron Det högre väsendet

Det kosmiska medvetandet

Den levande anden Det högre jaget

….för att nämna några få.

De  är alla sanna Inget av det är sant

Det finns bara modeller

Vi kan aldrig gå ur vägen för oss själva för att

betrakta Alltet.

Genom att vidga vår medvetenhet kan vi

betrakta Alltet.