Dikt skriven av mig ,  för att komma ihåg

vi har så lätt att glömma och falla tillbaka

i gamla mönster

 

Total Närvaro

 

Att leva i nuet är att respektera alla de dagar som livet

oss servera.

Det är att leva i centrum  av sitt liv.

At låta var sak och känsla ha sin tid.

Att vara fylld av närvaro och tillsammans med andra

i sin dagliga närvaro.

Att finnas till för sin nästa och deras ord i sitt inre befästa.

Tiden går ju väldigt snabbt, det är lätt att glömma

att nuet är det enda vi äger,

så lyssna till vad vi till varandra säger.

Försök hjälpa den arme varhelst du förmår.

Där nöden är störst och där tårarna rinna

där syns det mest vad du förmår.