Tankens Kraft

 

Allting börjar med en tanke.

Tankar är levande ting som är lika solida som en sten eller möbel.

Tankar förmedlas genom  energivågor eller vibrationer.

Tankarna materialiseras fysiskt med hjälp av ord.

Ju mer känslor du lägger in dina tankar desto mer manifestationskraft får de.

Känslorna är den extra energi som behövs för att dina tankar ska bli verklighet.

Visualisera hur dina tankar blir verklighet, vilka känslor väcks inom dig.

Lek som barn och träna.

Använd alltid positiva tankar och syften.

Det är alltid avsikten bakom tanken. En avsikt ger tanken dess riktning.

Nästa steg är att vara så tydlig som möjligt, med alla detaljer.

Ex ett hus börjas alltid med att skapa grunden, sen skapas allt det andra.

 

Kom ihåg att du är en kreativ och skapande person och allt som

du riktar din uppmärksamhet mot kommer att inträffa.

 

Om du vill ha något i ditt liv måste du först tänka på det,

lägga in din avsikt i det och hålla fokus på det.

 

Tanken föds, skapandet har börjat. Känslorna föds. Känslorna tillsätts.

Fokuseringen håller tanken vid liv. Du måste nu se detta bli verklighet.

 

Nu är det din tilltro som liksom värmen i en ugn som manifestera
detta i den fysiska världen. Det tar lite tid men det är dusom hjälper till
att klargöra och påskynda manifestationen.

 

Negativa tankar

 

Likadant är det när det gäller att använda tankens kraft på ett negativt sätt.

Det är viktigt att komma ihåg att om du sänder ut
 negativa tankar kommer du också att få dem tillbaka.

 

Tankar är som ringarna på vattnet: de skapar genklang i andras medvetande.

När någon skickar ut positiva och kärleksfulla tankar tas emot av

andra människor.

Det skapar liknande tankar.

 

Ett underbart ex. på att använda dina tankar på ett positivt och

kärleksfullt sätt är att sända helande böner till en annan person.

 

Att sända tankar

 

Tänk på att tankar är levande ting. När du tänker en tanke

är det som om du skjuter en kula in i någons energifält.

 

Det finns kraft och styrka i tankar, och vi måste lära oss

 att använda dem klokt och till allas nytta.

 

Med dina tankar kan du antingen skapa eller förstöra.