"Tänd ett ljus i ditt fönster

för dem som går förbi.

Låt den fladdrande lågan

en hälsning förbli.

Som skall lysa och värma

en vandrares stig.

 

Tänd ett ljus i ditt fönster

som en hälsning från dig."