Tålamod

 

Tålamod betraktas av många som en moralisk

 eftertraktansvärd egenskap.

 

Tålamod är förmågan att kunna utstå väntan,

 förseningar eller svårigheter med bibehållet lugn.

 

En tålmodig person kan hantera yttre stress

utan att hänfalla åt okontrollerade känslosvall.

 

Inom vissa religioner framställs tålamod som en dygd,

Det nämns  i Bibeln och Koranen.