Spegeln

 

Vad spegeln inte visar

är vad jag är.

 

Vad spegeln visar är den

gestalt som var mig givet

i det här livet.

 

Vad spegeln visar spelar ingen roll

om det är en prinsessa

eller ett troll.

 

 

Vad spegeln inte visar

- är själen

och själen är

vad jag är.