Sinnet

 

 

Sinnet utgör det universum som ögat ser.

Med andra ord är sinnet inbyggt i ögonen.

 

Hjärnan ritar upp bilderna som ögat ser

Synen är som en blinkande film

 

Hjärnan delar upp inkommande intryck ( impulser)

I grundläggande formler färger och mönster

 

Sen börjar den matcha dessa mönster som finns inlagrade i minnet

kopplar ihop det med känslor och associationer

 

Sinnet är en bro mellan kropp och själ

mellan världen och Gud

 

Personer med vidgad  sinnesförmåga kan se det

mänskliga energifältet i och omkring människor

djur och växter = auran

Sinnet är ett redskap ( instrument)

som vi kan använda i två

riktningar  utåt -- inåt.

 

Själen i sin tur styr sinnet med hjälp

av intuitionen och med sin fysiska

kontaktpunkt i den högra hjärnan.