Det här stod att läsa i Expressen den 21 mars 08

Gigantisk ljus-explosion i rymden

 

Den amerikanska rymdstyrelsen Nasa

har registrerat den hittills mest lysande explosion

 som upptäckts i rymden

- ett massivt energiutbrott 7,5 miljarder ljusår bort,

synligt från jorden med blotta ögat.

Explosionen, ett utbrott av gammastrålning äldre än jorden själv,

noterades av Nasas Swiftsatellit.
- Inget annat känt föremål eller typ av explosion har kunnat ses med blotta ögat

på ett så enormt avstånd, sade Stephen Holland som arbetar med satelliten vid Nasa.
- Om någon råkade titta åt rätt håll vid rätt tidpunkt

kunde han se det mest fjärran föremål

som skådats av det mänskliga ögat utan optisk hjälp.


Skedde för 7,5 miljarder år sen

Utbrott av gammastrålning är ett av universums mest våldsamma fenomen.

 Nasa beskriver dem som de ljusstarkaste explosionerna sedan Big Bang.
Rymdstyrelsen tror att sprängningen skedde för 7,5 miljarder år sedan,

 drygt halvvägs bort i det synliga universum.

Det slår med lätthet alla tidigare kända utbrott av gammastrålning.
Det föremål som tidigare var synligt längst bort med blotta ögat var galaxen M33,

 på blygsamma 2,9 miljoner ljusårs avstånd från jorden.
Utbrotten sker när en stor stjärna, en supernova,

 får slut på bränsle och dess inre kollapsar.

 Då bildas ett svart hål som slungar ut partiklar i rymden

– nästan med ljusets hastighet – och efterlämnar ett kvardröjande sken.

 

 

 

Rymden

Gå gärna in och titta på länken

 Planetfinnaren

 

 

Kosmos

 

Delas in i tre domäner

från materia till liv och till medvetande.

För de här tre stora domänerna använder du

Kosmos eller Universum för materian

Biosfären för livet

Noosfären för medvetandet

Alla tre tillsammans kallas för  kosmos.

 

Kosmos innehåller

både kosmos eller (fysiofären)

Bios eller (biosfären)

psyket eller (noosfären)

och theos (theosfären eller den gudomliga domänen.)

 

 

Kosmologin

 

Tjugo grundsatser:  Mönstret som förenar.

Är både en helhet och en del samtidigt.

Det finns bara helheter / delar i alla riktningar,

hela vägen upp hela vägen ner

Det så kallade rutnätet

Varje del kallas holon

Det som är gemensamt för holonerna i kosmos

bios nous ,theos hur de framträder

vilka gemensamma mönster de visar upp

De 20 grundsatserna.

Varje holon har 2 drifter måste bevara sig som helhetoch som del.

Den måste  upprätthålla sig som helhet, sin identitet sin självständighet

och sitt handlande

lyckas den inte upphör den att finnas.

 

Förutom tvånget att bevara sin självständighet som en helhet

måste den samtidigt  passa in som del i någonting annat.
 

Detsamma gäller för atomer  celler  och organismer  som för ideer.

 

Varje holon har inte bara sitt  eget handlande som helhet

det måste också ingå i en samhörighet som en del

av andra helheter.

 

Hologram