Recept på Lyckliga dagar.

 

 

3 hg Kärlek och vänliga ord

2 hg Glädje och Humor

1 hg Tid och Tålamod

1 hg Omtanke och Respekt

1 hg Förlåtelse

5 msk  Självkänsla

5 msk egna val

5 msk  egen tid för vila

Rekreation och reflektion.