Rädsla

 

Vår djupaste rädsla är inte
att vi inte räcker till.

 

Vår djupaste rädsla är att vi är
mer kraftfulla än vi förstår.

Det är vårt ljus
inte vårt mörker  som skrämmer oss mest.

Vi frågar oss, vem ska jag vara?

Lysande, fantastisk talangfull,
underbar?

 
Frågan är egentligen,
Vem ska jag inte vara?

 

Du är ett Guds barn.
 


Att du låtsas vara liten tjänar inte världen.

 

Det finns ingenting upplyst i att gömma din storhet för att,
andra människor inte ska känna sig osäkra.

 
 

Vi föds för att visa den gudomliga skönheten
som finns inom oss Den finns inte bara i några av oss utan i alla.

 
Och när vi låter vårt eget ljus stråla
 ger vi omedvetet
 andra människor tillåtelse att göra detsamma.


När vi befrias från vår egen rädsla

 

 

befriar vår närvaro automatiskt andra.