Pengar

är också energi. 

Pengarnas energi är neutral.

Det är ditt förhållningssätt till pengar

som gör dom positiv eller negativ.

Tänk positivt på pengar

aldrig negativt såsom jag har

inga pengar   

 

Tänk överflöd aldrig brist

 

 

Jag har de pengar jag behöver

 

 

 

Pengarna strömmar in

 

 

 

Jag kan spara till den där resan

eller bilen

Spela aldrig om pengar du inte har

men låt det bli flöde

stoppa aldrig flödet

Det rullar in och det rullar ut

 

 

Var glad över de du har

 

 

och dra till dig mer

 

 

 

Överflöd är att känna sig

VÄRDIG

nog att ha livet som du önskar det.

 

Tacka för de pengar du har

och välkomna de som är på väg in.

Rädslan att bli utan pengar

förstärker negativiteten

i pengar och ägodelar.

 

Tänk Välstånd och överflöd

 

 

 

Överflöd fyller brist

Brist inom andra områden är

Brist på tid  

Brist på saker  

Brist på relation 

 Brist på kärlek

 

Brist på kreativitet

Brist på sömn

mm mm