Ordning

 

Vilken trygghet, vilken styrka.
 Vilken ekonomi finns inte i ordning.

Materiell ordning Intellektuell ordning

Moralisk ordning Andlig ordning

 

Att veta vart man är på väg

och vad man vill.

 

Det är ordning, att hålla sitt ord

och sköta sina åtaganden.

 

 

Att vara beredd på allt.

Att kunna förfoga över alla

sina krafter.

 

Att ha kontroll över alla sina medel

fortfarande ordning.

Att disciplinera sina vanor.

Sina ansträngningar. Sina önskningar.

Att organisera sitt liv.

Att kunna fördela tiden.

Allt detta hör till och ingår i ordet ordning.

 

Ordning betyder ljus och frid.

Inre frihet och fri kontroll över sig själv.

 

ORDNING ÄR MAKT.