När mörkret försvunnit, ser vi allting klart.
 Då ser vi att det finns så mycket underbart.
 

Det gäller att ta vara på det vi får.
 Men det är inte allting vi förstår.

 

Om vi bara går här och väntar på vad livet ska ge.
Kan vi missa det viktiga som vi borde se.

 

Om vi springer på vår väg genom livet för fort.
vi lämnar då så mycket ogjort.


När mörkret försvunnit  vi lättare förstår
vi känner oss nöjd en inre frid vi får

 

Ett ljus strålar när mörkret flytt
vi lever upp det är som att födas på nytt.