Nåd betyder

Guds förlåtande Kärlek

 

Det är underbart att äntligen efter så många år

och prövningar äntligen få vara i Guds Nåd

Guds Kärleksenergi

den gudomliga blå färgen

 

Nåden

 

Det som ur ett mänskligt perspektiv kallas sökande

är egentligen nådens handlande i människans hjärta

 

I kristendomens historia finns olika sätt att beskriva vägen från

Tveksamhet till Tro.

Ofta börjar den i en diffus andlig otillfredsställelse

för att sluta i stark övertygelse.

Denna process har ibland kallats

 

" Nådens Ordning"

och handlar om den religiösa erfarenheten

som en process med olika steg och stadier.

 

Owe Wikström är präst, professor i religionspsykologi och författare

s ordning

 

 

 

 

Oändlig nåd (psalm 231)

 

 

Oändlig nåd mig Herren gav

och än i dag mig ger.

 

 

Jag kommit hem, jag vilsen var,

var blind, men nu jag ser.

 

 

 

Guds nåd, jag skälvde inför den,

men sedan gav den ro,

och aldrig var den större än

den dag jag kom till tro.

 

 

Jag kom ur tvivel, mörka djup,

ur vanmakt och ur skam.

den nöd som bar mig intill nu

skall bära ända fram.

 

 

Guds löften ger vår längtan svar,

som klippan är hans ord.

Ej bättre sköld och skydd jag har

i himmel och på jord.

 

 

 

 

 

 

 

 


Text(1775-1807), A Frostenson 1993

Oändlig nåd mig Herren gav
och än i dag mig ger.
Jag kommit hem