Dikt  skriven av mig till moder jord

 

Jordens hjärtchakra

Djupt ifrån jorden, ifrån dess hjärta

den osynliga kärleksenergin

upp emot skyn stiger.


Den konstformationen bildas av glädje till livet.


Jorden och kosmos är oss alla givet.


Kärleksenergin sprids nu ut över allt,

För det är ju världsalltets hjärta,


Som kan i nuet sända ut kärlek utan smärta.


Energin har varit fastlåst i sin borg

men är nu öppen som en korg.


Den kommer att gå som en kretsgång i tiden


Likt vatten och vinden.


Den brusande forsmelodin stiger

mot himmelska friden.


Kronan på verket är solen som fyller

sitt ljus till jorden och till alla hem och hus.


Den energin till jorden strömmar ner

Som en del av oss kan se.


Nu vågar vi tro på mirakler och under


Det ger oss trygghet i livets alla stunder.


Alla elementen är nu i balans och harmoni

Lyssna känn

Jordens och kosmos melodi.

 

 

 

 

Jorden

 

 

 

Jorden igenom skärning Ej utforskat allt under ytan.

 

Planeten jorden är omgiven  av stora sköldar,

som mildrar verkan av de stora omvälvningar som nu sker

Planeten är omsluten av energifält som skyddar mot en alltför stark

Exponering

 

Viktigt att kroppen är väl  förankrad i jorden

Det är först då vi kan bli de transmittorer vi är

avsedda att vara.