Medvetenheten

 

Alltet är evigt

Bortom tid och rum

 

Se den punkt av ljus som är

mitt själsmedvetande

I den punkten har jag tillgång

Till djup kunskap

 

Det gäller bara att så att säga

Hitta i arkivet.

 

Måste träna i att hålla

Koncentrationen och förbli

Inne i punkten

 

Vara rent medvetande

 

När kroppen är väl balanserad

Seende bortom tid och rum.

 

 

Inom oss alla finns  en plats av frid.

En tyst bevittnande medvetenhet.

Omgiven av denna medvetenhet är man

lugn i nuet.

denna medvetenhet finns här och

precis nu.

 

 

Det är hjärtats tystnad.

I den här vakna medvetenheten

finner sig sinnet till rätta

med en utvidgad tystnad.