Meditation

 

 

 

Är att vara medveten om någonting

 

Att vara receptiv och igenkännande

Att vara här och nu

Att vara grundad och centrerad

Både i kropp och sinne

 

Att vara koncentrerad på ett objekt

 

Att ha en inre klarhet

 

Att ha ett öppet och uppmärksamt sinne

utan att direkt välja innehåll

 

Att ha uppmärksamhet på varje ögonblick

 

Bli mer och mer medveten  Bli mer och mer vaken


Och känslig för NUET


Släpp all synd

Synd betyder missa  Det är bara att ta upp det igen.
 

 Lev i ögonblicket.

 

Låt hela ditt väsen leva i ögonblicket


Låt inte det förflutna störa

Det förflutna finns inte längre

Det är dött

 

Det finns bara i dina tankar

Som ett minne

 

Låt inte framtiden komma in

Framtiden finns inte än.

 

Hur kan du tänka på något som inte finns???

Hur kan du planera för något som inte finns än???

 

Allt har sin plan. Tillvaron har sin plan

Den är klokare än du

 

Helheten måste vara klokare än delarna

 

Helheten har sitt eget öde

Sin egen uppfyllelse

 

Varför bekymra sig???

 

 

Meditations Processen

Kan indelas i 6steg där varje steg leder till nästa

 

Koncentration

Innebär att man koncentrerar sinnet, lär sig att fokusera
det och följaktningen använda det.

 

Meditation

Innebär en långvarig fokusering av uppmärksamheten

I en speciell riktning och att sinnet

Inriktas på en viss önskad ide.

 

Kontemplation

Är en själs aktivitet skild från

sinnet som befinner sig i ett

tillstånd av stillhet

 

Upplysning

 

Är resultatet av de tre föregående

Processerna och innebär att den

Kunskap som uppnåtts förs ned till hjärnans medvetande

 

Inspiration

 

Är resultatet av upplysning

Och kommer till uttryck genom ett liv av tjänande

 

Om man följer dessa 5 stadier

 

leder det till förening med själen

Och direkt kunskap om det gudomliga

 

Visioner

 

Viktigt att lära sig Visualisera det som ska komma

Tyvärr händer det att man lättvindigt

Betraktar meditationen som ett sätt att be

 

De 2 tankesysemen

 

Att rikta tankeverksamheten

Inåt

Utåt