Genom att koncentrera dig på en färgad form förs

medvetandet till en punkt av stillhet

Denna punkt är meditation

 

 


 

Sitt bekvämt och ta några djupa andetag för att samla dig

 Slut ögonen och visualisera en av följande färger

Rött, orange, gult, rosa, grönt, blått, eller lila

i formen av en cirkel, triangel eller fyrkant

Fokusera uppmärksamheten på den färgglada formen

till dess att den försvinner

Den punkt där formen försvinner är meditationens punkt

Vila där i 10 minuter

 Om tankar infinner sig kan du antingen bara konstatera

att de finns där eller återvända till formen

 och på nytt fokusera den tills den försvinner

 och på nytt vila där