Att fokusera uppmärksamheten på ett enda objekt

för medvetandet till meditationens punkt

 

 

 

Sitt bekvämt och håll ögonen öppna

Ta några djupa andetag för att samla dig
Använd ett levande ljus, en glaskula, eller en enstaka blomma

och fokusera hela uppmärksamheten på detta enda föremål
 tills medvetandet smälter samman och bli ett med föremålet

Den punkt där ingenting annat existerar är meditationens punkt

 Låt ögonen sluta sig när det känns som om de vill det

och fortsätt att stilla vila i detta inre rum

Om tankar infinner sig återför du uppmärksamheten till föremålet