Att lukta på din älsklingsdoft

framkallar en känsla av lycksalighet

 

 

 

 

Sitt bekvämt och lukta på din älsklingsdoft
En parfym, rakvatten, en blomma, rökelse, en tvål,
 medan du långsamt insuper väldoften
känner du glädjen välla fram i ditt inre
 Slut nu ögonen och koncentrera på det ställe
varifrån glädjen väller fram och låt medvetandet dröja där
 Den plats där glädjen har sitt ursprung är meditationens rum
 Upprepa 3 gånger och bli sedan kvar i meditationens rum
Om tankar infinner sig konstaterar du ånyo uppmärksamheten
 på väldoften och konstaterar bara att tankarna finns där.