Att följa ett ljud till dess att det klingar bort i

intet tystar medvetandet

 

 

Sitt bekvämt med slutna ögon ta några djupa andetag för att samla dig
 Med hjälp av en klocka, gonggong, en cymbal eller ett grytlock
slår du an en ton som ljuder klart
 Med slutna ögon följer du ljudet till det sakta tonar bort i intet
Upprepa övningen 5 gånger. Sista gången dröjer du kvar i meditationen
Om tankar infinner sig konstaterar du det bara och upprepar tonen