Att räkna medan du andas stillar

medvetandet och banar väg för meditation

 

 

Sitt bekvämt med slutna ögon och koncentrera dig på andningen
 Andas i långa jämna tag genom näsborrarna långsamt
och jämt drar du in nummer ett
 Lika långsamt andas du ut nummer två
 Långsamt och jämt drar du in nummer tre
 och långsamt andas du ut nummer fyra
 Fortsätt att under återstoden av meditationen andas så här
 in och ut tills du räknat till fyra
med medvetandet koncentrerat på siffrorna
Om tankarna återför du bara uppmärksamheten till andningen