Använd andningen för att
finna ditt centrum

 

 

Sitt bekvämt med rak rygg, slut ögonen och börja andas
 med djupa jämn andetag. Fokusera uppmärksamheten på andningen
 till hjälp kan du  säga tyst " iiiin för dig själv
och " uuut vid utandningen.  Fortsätt att andas i samma djupa jämna rytm
med uppmärksamheten fokuserad på andetagen, som strömmar
 in och ut, när du koncentrerar dig på detta sätt upptäcker du
 att det följer ett ögonblicks paus mellan in och ut andningen.
 Fokusera uppmärksamheten på denna bråkdel av en sekund
 mellan andetagen då du varken andas in eller ut men inte heller håller andan
Varje gång du når detta tillstånd av stillhet, fokuserar du uppmärksamheten på den
 så länge du kan betrakta den här pausen alltmedan den utvidgar sig
Så snart du blir medveten om tankar som distraherar dig
 återför du lugnt uppmärksamheten till andningen.

 

 

Frågor?

 

Hur känner du dig?

Avslappnad?

Lugnare?

Uppiggad?

Fylld av ny energi?

 

 

Skriv ner de erfarenheter du gjort under den här meditationen
Upplever du någon skillnad mellan hur du
 känner dig nu och ditt vanliga sinnestillstånd
Det finns många fokuseringstekniker
som hjälper dig in i ett meditativt tillstånd
Vilket metod man använder spelar ingen roll
---- slutresultatet blir detsamma ---
du får kontakt igen med ditt eget inre
och upplever fulländade ögonblick
utan att göra något utöver det vanliga

 

Under meditationen finner vi vårt väsens sanna centrum

Vi kan inte fungera utan vårt centrum det kan inte heller ett hjul

 

När vi mediterar får vi kontakt med vårt sanna centrum
Vi drar då en djup suck av lättnad
och det blir möjligt för oss att njuta av livet på 1: parkett
 och obehindrat följa med de omständigheter som livet bjuder