Ljusarbetare

 

I den nya Tiden blir det en allt större del av människorna som

håller på att omställas till att bli  ljusarbetare  av det inre ljuset i denna tid.

Vår uppgift är inte bara att be om ljuset.

En ljusarbetare är en människa som öppnar sitt hjärta  för en frekvens av Guds kärleksljus

 omformar detta  ljus som öppnar  hjärtat och låter den nya vibrationen av

nertransformerat ljus flyta vidare till naturen och mänskligheten.
 

Samarbetet mellan mänskligheten och de andliga rikena  samt omforma ljuset,

 kommer att skapa ett högt vibrerande liv på Jorden.

 

Detta samarbete kommer att öppna  de yttre rikena för de inre rikena,

det kommer att lyfta människornas  känsloliv mot Guds kärlek

och det kommer att öppna människornas  hjärta och tankeliv för Guds ljus.

 

Ljusarbetarnas uppgift är att mänskliggöra de ljusströmmar
som kommer från de högre planen,  för att kunna tas emot av mänskligheten,

och vara med till att helliggöra naturen genom människohjärtats vibration.

 

När vi som ljusarbetare öppnar våra hjärtan för det högre vibrerande universumet

Ber om denna universella kraft, kärlek och ljus som hjälp till mänskligheten,

blir våra hjärtan i verkligheten dörrar

mellan människomedvetandet och Guds väsen

 

Millioner av änglar och ljusväsen är samlade omkring mänskligheten
i denna svåra  övergångstid för att hjälpa oss.

 

Nu kommer den tid  där de av oss som är inkarnerade

för att förmedla ljus till  mänskligheten och Jorden,

 håller på att vakna  för att ta på oss vår uppgift.

Därmed går vi från att vara

omedvetna  ljusförmedlare

 till medvetna ljusarbetare