Guds Budord för Budbärare av ljuset.

 

En människa gör upp planer

i sitt hjärta,

men från Gud kommer

orden som du uttalar.

 

Följ de vägar som känns trygga

och goda.

Gud är den som prövar andarna.

 

 

Befall dina verk till Gud så kan

du släppa, sluta fundera.

Gud hjälper dig så dina planer

blir till framgång för dig.

 

Gud har gjort varje steg för dess

särskilda ändamål, även för den

som inte valt hans väg.

 

Var ödmjuk

Gud vill ej ha högmod.

När du valt ljuset som är

Guds väg

har du inga ovänner.

Gud har gjort dem till dina vänner.

 

Det är bättre att utföra något litet

med rättfärdighet

än en stor vinning med orätt.

Människans hjärta tänker ut en

väg men Gud är den

som styr hennes steg.

Stanna Upp ett ögonblick då och då

för att kunna ta emot ditt ljus.

 

Glöm inte tacka.

För livet är en gåva som du skall

uppleva i varje ögonblick.

För att kunna få kraft

att föra det vidare

genom Kunskap

ord och handlingar.