Varg

 

Maskulinitet Kommunikation

Vägvisaren, den som bryter nya banor 

åt sig själv och sin "flock"

Mod

Död och återfödelse

Andelära och sinnlighet

Vägledning i drömmar och meditation

Intuition Lära och insikt

Ledarskap

Sociala relationer och skötsel av familj och vänner

Utmanövrering av fiender

Smidighet och att kunna agera utan att synas

Snabbhet

Beskydd av de sina

Flexibilitet Förändringar

Lojalitet

                            

                                       

                                                                                                    

Trollslända

 

Den här vackra insekten  är en lyckosymbol

och representerar sålunda odödlighet och pånyttfödelse.

Den står för förändringar drömmar, snabbhet, virvelvindar

och aktivitet.

 

Delfin

 

Texten är tagen från den underbara boken  djurens budskap av solöga

                                              

 

Mammut

 

I stillheten härskar visheten.

Ta dig tid till att lyssna till evigheten. Din gåva är att kommunicera med andra varelser

Gåvan innebär att verkligen kunna tala alla språk.

Djurens växternas stenarnas

Vindens osv.

För att uppnå detta –

Ta tid till att bara vara i

Stillhet, lyssna och lär.

 

Örn

Var dig själv. Visa andra vem du är

Den sanning som uppdagas för dig Skall du lära ut till andra.

Din gåva är att sprida visdom Du är en lärare och det du lär dig

ska du också lära ut.

Örnens budskap är att föra traditioner vidare och att

hålla dem vid liv.

 

Fjäril

 

Lev din dröm här och nu. Dansa måla uttryck dig själv.

Låt din kreativitet visa vem du är.

Din gåva är att gestalta drömmaren för andra att se.

Vi fjärilar bär på drömmar, det är vi som förmedlar dem till dig.

Vill du leva din dröm här och nu?

Gör som vi.

Dröm levande.

 

Groda

Gläds åt allt det goda i livet.

Bejaka livets glädjeämnen.

Uttryck din glädje och du gläder andra. Livets höjdpunkt är nu.

Din gåva är att känna glädje och meningsfullhet.