Tacka  Ljuset (Gud)

 

Kärleken

och

Universum

 

 

 

 

 

 

 

Livskraften

 

 

Det är viktigt att

Livskraften får strömma fritt genom

Dig utan att hindras

Av smärta och kramp

 

Kraftfält som uppstår i olika former

Vibrationer

ljud

 

Bind inte dina krafter till någon

Som av egen vinnings skull

Drar nytta av din kraft.

 

Känn när andras nät

Omsluter dig för att fånga

Upp din energi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanken

 

Du ska inte låta andras ord påverka dina tankar

 

Låt din egen tankes klarhet

Lysa igenom i allt du gör.

 

Låt tyngden från ditt ego falla

Tillåt dig att vara i ditt eget ljus.

 

Låt inte andras tankar besudla den du är.

Massera bort egots osäkra sköldar Låt dem rinna av.

 

Förbli i varje stund i ljuset. Känn din styrka där

Lev ständigt i det inre ljuset. Hoppa ej ur den du är.

Tanken på Nuet är annorlunda

Den är inte fixerad eller fylld av krav

Istället föds den och verkar utifrån känslan inifrån.

 

Handla ur din känsla och du når hela

Vägen fram.

 

 

 

 

 

 

 

Prestationer

 

Du ska ta av dig prestations kåpan  Och se till det som Är

 

Prestationen leder dig alltid bort ifrån ditt eget väsen

 

I prestationen gör du dig alltid beroende av din yttre värld

 

Prestationen söker andras bekräftelse och den ska du göra dig fri ifrån.

 

 

 

För att verkligen lära känna vem du i sanning är måste du vara
i stillhet just i detta nu. Det finns inget annat ögonblick att vara i.

 

Allt annat är en illusorisk verklighet  baserat på rädslofylld

Tanke—Egot.

Vi behöver lära oss att Vara i varje ögonblick.

 

Att läsa en bok, måla  eller som vi uttrycker oss skapa

Är inte att vara i nuet Det är att fly ifrån det.

 

När du kan vila i dig själv  vila i total stillhet

Med ditt innersta är du förenad med

Evigheten

Då har alla tankar på tid upphört och du förenas bortom tiden.

Då är du i nuet.

 

När du söker vetskap om framtiden Behöver vi förstå
att den är en reflexion av det förflutna.

 

Om du inte är nöjd med det som varit kommer du inte heller

att bli nöjd med det som ligger framför dig.

För att förändra det som  Komma skall

Måste du förändra det Nu.

 

Det finns inget annat ögonblick

att göra förändringar eftersom det inte finns

Någon egentlig Tid.

 

 

 

Ljus och mörker är livets två krafter

Den ena bygger upp Och den andra bryter ner.

 

Ljuset är expansivt och skapande Mörkret släcker och begränsar

 

Inom mig bär jag förstås de båda krafterna

 

En som skapar insikt och lyser upp och en som bryter ner

och släcker .

 

försök att överlämna dig helt till ljuset

försök att utan rädsla bli ett med ljusets kraft

 

Framkalla ett ljus runt högra axeln nacken och  ansiktshalvan

Effekten är omedelbar

 

Ett öppet sinne är nyckeln till framgång

Total koncentration till mittpunkten

Att släppa efter / hålla kvar

Upplev känslan av att förlägga ditt fokus dit—

Lägg medvetandet i denna punkt.

  

 

Mina personliga rättigheter.

 

Som person har jag rätt till:
Att få vara mig själv.

Att be om tillgivenhet och hjälp.

Att vara ologisk i mitt beslutsfattande.

Att göra misstag och att vara ansvarig för dem.

Att ändra mig.

Att säga "jag vet inte".

Att få respekt för mina åsikter.

Att mina behov betraktas som lika

viktiga som andras.

Att ibland ställa krav på andra.

Att få säga nej utan att vara egoistisk.

 

 

 

 

 

Om du kan vara nära någon som är helt medveten.

Upplyst kan du få hjälp att  snabbare och lättare börja 

 lysa av andlighetens eld. Att vara nära och förena dig

  med denna person i tillståndet här och nu- närvaron.
Ditt eget ljus kommer  att växa snabbt och växa sig starkare ex.
 när ett vedträ som nyss  börjat att brinna placeras bredvid ett som

brinner ordentligtoch man sen särar på dem igen kommer det första 
 vedträet att brinna mycket starkare.

Det är ju samma eld. Att vara en sådan eld

är en av den andliga  lärarens uppgifter.