Kärlekens Kraft

 

Kärlekens energi är den mest kraftfulla,

naturliga kraften i universum.

 

Kärleken binder samman allting och

genomsyrar allting i universum.

 

Kärleken är själva livet.

 

Kärleken läker, upplyser och bygger upp.

 

Det är det enda som når bortom döden.

 

Kärlekens vibration sätter allting i rörelse och för upp

det på en högre medvetandenivå.

 

När vi älskar villkorslöst ger vi uttryck för

den högsta sortens energi och medvetenhet.

 

När vi älskar utan regler och restriktioner och

accepterar människor och företeelser som de är

kan kärleken växa och utvecklas.

 

Gud eller Universum har på ett förunderligt sätt

skapat var och en av oss som en fasset av en diamant:

alla fasetterna är olika och tillsammans bildar de en

diamant som är

 

Strålande vacker

 

Det är det unika som gör diamanten

strålande vacker.

 

Eftersom vi ännu inte  har lärt oss kärlekens betydelse

dödar vi fortfarande vår egen art,

och andligheten på jorden ligger på en låg nivå.

Var och en av oss kan bara göra vårt bästa i vårt eget liv för att visa

kärlek så ofta vi kan.

Om tillräckligt många av oss sänder ut kärlek

kommer den energin så småningom att tränga igenom

den okunnighet och det mörker som härrör från de människor

som har förlorat sig i sitt begränsande tänkande.

 

Till och med i mörker kommer kärlekens

energi att nå dem.

 

Kanske kan de levande lära sig av de döda

och inse att

Kärlekens gudomliga beståndsdel

kan befria oss från mörkret.

Då kan vi nå fram till en ny insikt och förståelse

i en fysisk värld.

 

Upplyst av ett himmelskt ljus.