Kärlekens  visdom

 

Känslor

Ligger under hjärtat hör till kärleken.

Vi måste ta till oss

Kärlekens Visdom för att må riktigt bra.

 

I

 

Inom varenda en av oss finns det något som längtar

efter

 

Medkänsla

Kärlek

Lycka och Frid.

 

 

Vi utrustas med något som kallas förnuft,

som vi med tiden lär känna på ett

själv medvetet sätt.

 

Detta är vårt främsta syfte

vår största uppgift

och förnämsta plikt.

 

 

Utforskar vi vårt ursprung vår natur vidgas

vårt medvetande.

Vi upptäcker att vi är mer än vi

någonsin drömt om.

Vårt ursprung är obeskrivbart.

 

Med att nå och förstå vårt innersta är vi i

samklang med vårt innersta väsen som är

vårt verkliga jag.

 

Vi lär oss att förstå oss själva och andra.

 

Vi får en stark självkänsla

som i sin tur ger ett ökat självförtroende,

så att vi klarar det mesta här i livet.

 

Vi har nu fått kontakt med våra  känslor.

 

 

 

Medkänslan

växer som är kärleken till din nästa.

Självkärleken växer med självkänslan.

 

Vi uppnår det vi sökt.

 

Medkänsla

Kärlek

Lycka och Frid.

 

Det är gudomligt att nå vårt innersta

 och integrera det med den här kroppen.

 

 

 

Kropp och själ hör ju ihop.

 

Sinne    (tanke)

Hjärta  (själ)

Jobbar nu också ihop

 

Som smält samman

 

Vi ÄR ETT!

FANTASTISKT!

 

Du har funnit det du sökt,

ditt inre andliga väsen som hjälper dig och

initieras i dig.

 

Men ytterligare en påminnelse

 

VI MÅSTE SJÄLVA

ta initiativet för att få hjälp.

 

Inte bara en gång, du måste ta kontakt hela tiden

för att du skall bli  DEN

helt och fullt.

 

Vi vet ju alla hur svårt det är för vårt

Personliga själv eller Egot

att ta emot råd.

Men lugn, fortsätt bara.

Det lyckas till slut, om man inte ger upp.

 

Det är ett idogt arbete som ger resultat.
 

 

Känslor
 

Känslomässig medvetenhet är att bli
medveten om att man känner i varje ögonblick.
 

Det är det svåraste som finns. Man upplever så mycket smärta hela tiden.

Att bli medveten om känslorna  är att bli medveten  om smärtan.

 

         Varje känsla är ett budskap från själen. Dina känslor är en sång som

skrivits just för dig.

 

Din uppgift är att lyssna. Varje känsla har olika egenskaper

 

Ilska försvinner fortare än Avundsjuka.

 

Hämnd begär stannar kvarlängre än avundsjuka

 

Det går inte att läka smärtsamma känslor från det yttre ---

genom att skrika , gråta, dra sig tillbaka.

Fokusera i stället inåt på Energisystemet.

Det är bara du som kan  förändra dig själv i grunden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Känslor kontrollerar de flesta människorna.

 

De är en otroligt stor kraft

som majoriteten av oss måste deala med varje dag.

 

 

En sinnesrörelse har alltid samband mellan tanke och att ”känna”.

 

 

Med andra ord kan man säga att när man möter en sinnesrörelse

 som sedan tas i beaktande mentalt,

 och reaktionen sedan strålar ut i astralkroppen,

 så är en känsla frambringad.
 

 

Denna process kan pågå medvetet,

 även om den kan skilja på rätt och fel

och ha en viss hämmande effekt.

 

 

Ju oftare och vanligare förekommande händelse,

 så sker allt till stor del med automatik.

 Reaktionen blinkar konstant

 från den ”kännande” delen till hjärnan,

och vidare till känslokroppen.

 

Ett bra exempel är när man bränner sig

på spisen och känner att det gör ont.

 Detta följs av en hel serie reaktioner,

 från det att man känner smärtan,

 till att man blir rädd eller arg,

 eller en kombination av båda.
 

 

Känslor kan också starta längtan eller önskan.

När sinnet känner igen känslan

som skapats i astralkroppen

och den känslan är en njutning,

 så skapas en önskan om att den skall fortsätta.

 

 

Om förnimmelsen å andra sidan är smärtsam,

 blir den mentala reaktionen

 att avstå från det som orsakade det.

 Genom hur olika saker presenteras eller läggs fram,

 kan sinnet klara att behärska känslor.

 Ofta ligger problemet i att förmå sig

 att under känslomässig stress,

kunna samla sina mentala krafter,

 

vilket hjälper att göra en uppskattning

 och förmå sig till en lugn objektiv syn på saken.
Även hälsotillstånd kan bli allvarligt

 påverkade av känslomässiga attityder och vanor.

 

Det beror på att människans liv fortfarande i stor mån styrs av,

 och agerar utifrån den känslomässiga motorn.

 När någon blir våldsamt upprörd

och har ett häftigt temperament,

 svår oro eller andra ständigt pågående irritationer,

 så flödar en ström av känslomässig energi till den eteriska kroppen.

 

 

Det påverkar sedan i sin tur

 olika chakran som exempelvis solar plexus

till hög aktivitet, dvs. överaktivitet.

 

 

Det märks sedan i det endokrina systemet,

nervsystemet,

blodomlopp och kan orsaka magproblem,

 huvudvärk och andra symtom.