Healing

 


               

En Helare
 

Botar inte sjukdomar ---

Utan skapar en miljö

I vilket helandet

Kan äga rum.

 

 

Vad är Healing?

Det är  Guds rena kärleksenergi

 

Att förstå healing

 

Den logiska hjärnhalvan har

Sina begränsningar.

Kan ej förstå eller beskriva en elektron.

Måste upplevas för att kunna förstås.

Upplevelsen görs med den

Högra intuitiva hjärnhalvan.

 

 

 

 

Ge Healing

 

Jag är bara en kanal för Gud,

En ledning.

Därför kan jag ej lova att det verkar på dig, bara Gudskraften

kan besluta det. Jag börjar med att skapa min

Energi, visualiserar kraften och renheten hos den samtidigt

Som jag placerar mina händer på dig.

Jag sänder ut min bön till Gud  och till universum om hjälp

och vägledning samtidigt som jag ger ut min energi med

kärleksfulla och läkande tankar.

 

Helande betyder skapande


För att hela måste man komma in på rätt energivåglängd


Energin kontrolleras och styrs av dina tankar och beslut

både när du tar emot och sänder ( kanal för helande)


De flesta människor  hela tiden låter sina tankar stråla ut

åt alla håll både de negativa och de positiva

även detsamma gör de med känslorna pos. som neg.


Tid och rum är inga hinder för dessa utsändelser

utöver dessa energier finns också den


"Rena Gudsenergin"  närvarande överallt


Det är inte särskilt intelligent att suga till sig

och sända energi utan urskiljning

 

Välj den energi du vill ha

Ju närmare du kan föreställa dig den här energin

som varande "Ren Kärlek"

Desto bättre är det för alla helandesyften

Man får den energi som man frågar efter

( läs om universums lagar)


Förvissa dig därför om att du bestämmer dig för

 att det bara kommer att vara Guds rena energi

som kommer till dig när du har för avsikt

att dra in energi för något syfte för då

kommer det att bli så.

 

Specificera alltid i ditt inre.

REN  ENERGI

 

Öva dig på att ta in energi med denna tanke

tills det  att den kommer  helt automatiskt.

 

 

Healing är till sin existens ren kärlek
som flödar genom och ut från vår inre livskälla
 

Kärlek är den starkaste kraft som finns
 

Healing är en förmedlad kraft utvecklad av
 kärlek glädje intuition sanning stillhet visdom och helhet
 

Vi är i kontakt med det gudomliga.
 

Vi har utvecklat våra inre vingar och kan nu svinga oss ut
 i medvetandets sfär Vi är nu ett redskap till Gudskraften
 Helandet gåva kommer när vi till andra människor känner kärlek
 och medkänsla.

 Kärleken ( healingen) tar fram allting som vi finner inuti oss själva

 ut i ljuset välkomnar, accepterar det utan dömande eller värdering

Villkorslös kärlek och accepterande av både
 våra ljusa och mörka sidor som finns inom oss

 det är frånvaron av kärlek
 än närvaron av kärlek
som skapar problem