Här och nu är det allt händer

 

 

Carpe Diem är latin

 

 och betyder  fånga dagen ta vara på dagen

 

 

Skriven av mig

En dag i sänder

 

En dag går mot sitt slut. Vi får den aldrig igen.

Så låt oss leva här just nu, det är så viktigt min vän.

År läggs till år och kanske vi får göra som psalmen lär

Att ta " en dag i sänder"

och förvalta den på den korta vandringen här.

 

 

 

Närvarons sju krafter.

Tystnad    Ömsinthet

Förkroppsligande

Äkthet

Urskillningsförmåga

Glädje och förundran.

 

 

Skriven av mig

Här och nu

Jag önskar att jag kan leva varje dag

Som ett ordspråk mig lär

Dessa ord genom livet mig bär

Blott en dag  Ett ögonblick i sänder

Det är här och nu Som allt händer

Du får nu möjlighet att

Känna Tänka

Tro och tycka

Det kan väl kallas

Livets lycka

 

 

 

Tankar inför dagen.

 

Det är två dagar varje vecka  vi inte ska oroa oss för,

två dagar som skall fria oss  från oro och onda aningar.

En av dessa dagar är gårdagen  med dess misstag och bekymmer,

dess fel och brister, dess smärta och plåga.

Gårdagen är för alltid bortom vår kontroll.

All världens pengar  kan inte skaffa tillbaka gårdagen.

Vi kan inte göra en enda utförd handling ogjord.

 Vi  kan inte ta tillbaka ett enda ord vi sade.

 

Den andra dagen

vi inte skall oroa oss för är morgondagen

med sina eventuella motgångar,  sina bördor, sitt stora löfte

och kanske sitt enkla genomförande. Morgondagen är också

utom vår omedelbara kontroll. Morgondagens sol

kommer att gå upp, strålande eller bakom en molnslöja

—men den går upp.

Tills så sker har vi ingen del i morgondagen,  ty den är fortfarande ofödd.

Det återstår endast en dag -

 

-- idag.

 

Vem som helst kan utkämpa en dags prövningar.

Det är bara när du och jag ökar bördan

med de här två förskräckliga evigheterna,

gårdagen och  morgondagen, som vi bryts ner.

Det är inte dagens upplevelser  som driver oss till vansinne.

 Det är samvetskvalen eller bitterheten  över någonting som hände igår

eller fruktan för vad morgondagen kan medföra. 

 

Låt oss därför göra vårt bästa

för att leva en dag i taget.

 

 

DAGEN I DAG

 

 

Dagen i dag är en märklig dag

Den är din

Dagen i går föll ur dina händer

Den kan inte få något annat innehåll än Du redan gett den

Dagen i morgon har Du inte fått löfte om

Men dagen i dag har Du, det är det enda

Du kan vara säker på Den kan Du fylla med vad Du vill

Använd Dig av det

I dag kan Du glädja en annan människa I dag kan Du hjälpa en annan

I dag kan Du leva så, att kanske någon annan

i kväll kan tacka Dig för att Du finns till

 

Dagen i dag är en betydelsefull dag

Den är Din

 

 

 

 Ett litet ögonblick.

 

Tag  vara du -

På varje litet ögonblick Som livet ger och tiden nöter.

Ett år så raskt syns ila bort – Sekundsnabbt livets visare

Gör dagen kort.

Var vaken och var skärpt

Var öppen för vart ögonblick

Du uti livet möter.

 

Var inför morgontimman glad För afton likaså –

Du läsa kan ur bokens blad –

Höra – se –gå och göra.

För en annan människa vad Du helst av henne önskar givet

Och rikt blir livets ögonblick

För vad du gjorde, gav och fick

Av – Livet.

 

 

 

 Att stanna upp

 

Ett ögonblick

emellanåt.

Kan vara den

enda möjligheten

att orka gå vidare.

 

 

 

 Skriven av mig

Eftertanke

 

Stanna upp en liten stund.

Stress och oro kan då ej få någon grund.

Jaga inte runt efter all slags strunt.

Tag vara på den lilla tid

som du kan få

Av  vilsam  frid.

 

 

Tänkvärt  Hittat i en tidning

 Livets guld

 Kanske nyckeln till vishet är väntan.

Kanske tålamod  är livets guld.

Kanske borde vi lära oss leva

med lite mindre skuld.

Om vi alltid gör så gott vi kan.

Då behöver vi inte tänka

På det som vi inte hann.

 

 

 

Låt oss göra Du och Jag

något fint  av varje

nyfödd dag. 

 

 

 

Skriven av mig

Njut nu medan tid är

Livet är för kort

 för att slösas bort

Ögonblicket när det händer          

 är bara just nu .

Det vet ju både jag och du

Njut av allt så länge du hinner

För varje dag livet ifrån dig rinner.