Framtiden

 

Framtiden är en vision som du planerar för.

Förstå mig rätt

Du måste leva här och nu

Det finns ingen annan tid att leva i.

Men du måste i vår materiella värld ta framtiden till nuet

för att planera för bland annat utbildningar

pensioner när du slutar att jobba.

Var ej orolig för framtiden.

Du vet ej vad den har i sitt sköte.

Tids nog kommer allt som du ska gå igenom

Gör det i nuet.

För det är ju faktiskt nuet även om det sker om flera år.

Framtiden för oss alla är olika

beroende på vår erfarenhet av att planera.

 

Vi planerar faktiskt här och nu och kan på så sätt

förändra vår framtid.

Det gör vi med våra val och handlingar  här och nu.

 

 

Här är ett citat som gick direkt in i hjärtat

 

 

Den svåraste läxan i livet är att veta vilken bro

man ska använda och vilken man ska hoppa över

 

 

 

 

Lycka Till