Måndagsbarn har fagert skinn
Tisdagsbarn  har älskligt sinn
Onsdagsbarn  är född till ve
Torsdagsbarn får mycket se
Fredagsbarn får kärlek och lycka
Lördagsbarn  ska mödorna trycka
Söndagsbarn får länge leva och njuta
fritt och glatt och sedan
berömlig sluta

 

 

 

Måndagsbarn är snällt och rart

Tisdagsbarn gör allt med fart

Onsdagsbarn är kärt besvär

Torsdagsbarn gör fin karriär

Fredagsbarn gör gärna gott

Lördagsbarn får slita hårt

Söndagsbarn har det alltid bra 
och får de mesta de vill ha

 

 

 

 

 

Måndagsbarn är ögonfröjd
Tisdagsbarn är älskvärdhet
Onsdagsbarn får lida ont
Torsdagsbarn får slita tungt          
Fredagsbarn är goda och givmilda

Lördagsbarn  får arbeta för födan

Söndagsbarn är sött och snällt

glatt och sällt

 

 

 

Måndagsbarn kan få det slitsamt

 Tisdagsbarn vackra men lata och okunniga

Onsdagsbarn argsinta och envisa

Torsdagsbarn kloka barn med
extraordinära egenskaper

Fredagsbarn har tur med sig

Lördagsbarn är starka

Söndagsbarn är livsnjutare