Filosofi

 

Är skrivet i en stor bok

Universum

Som alltid står öppen för våra ögon

 

Men boken kan inte förstås om man inte först lär sig förstå språket

och tolka de tecken som den är skriven med

 

Den är skriven på matematikens språk och dess tecken är

Trianglar cirklar

och andra geometriska figurer

 

Utan dessa vandrar man omkring i en mörk  labyrint

 

Det finns olika världar vi bebor

 

Det finns ytlig sanning och det finns djupare sanning

Vi har den makroskopiska världen som vi ser

 

Vi har våra privata världar Vi har atomernas värld

Atomkärnornas värld

 

Var och en har sitt eget språk och sin egen matematik