Jag är en andlig mångsysslare .
Ger healing åt allt som behöver helas människor djur  natur
Reser land och rike runt och hjälper till att hela Moder Jord .
Jag använder många tekniker men arbetar mesta delen med energier.

 

 

Allt består av energier som vibrerar på olika frekvenser
Jorden har mer än 350 olika energier
Människan har också mer än meridiansystemet
Universum vibrerar med sina frekvenser
Vi är en del av alltet .
 Vi lever i ett rutnät som är sammankopplat
med både Moder Jord och Universum eller kosmos som en del kallar det .
Blockeringar, åtgärdar och balanserar de olika systemen med olika tekniker och healing.
 Jag lokaliserar blockeringar, åtgärdar och balanserar de olika systemen med olika tekniker och healing.
 

Jag är synsk sen barnsben
Jag är medial  och medium
Jag arbetar med högre ljusväsen.   Olika änglar från många dimensioner.

 

 

Jag renar hus och platser

Man måste först lokalisera och utvärdera vad det är för energi som är orolig.
Stök och bök är inte alltid andar som inte kunnat lämna denna jord,
ej heller moder jords andar såsom vättar feer troll mm

                          

 

Många gånger är  något av  Moder jords energisystem i obalans
 pga av diverse anledningar
Moder Jords strålning kommer från hennes inre
 och har anknytning med universums ( det jag kallar rutnätet)
 Den har samband med jordens magnetism.
 Finns över hela jorden i olika former och frekvenser.
 

Vi är beroende av detta system för vår överlevnad
 

En del av energisystemen är vatten i olika former.

Energilinjer såsom hartman lej currylinjer med flera.

Slagrutan används att hitta dessa energier.

jag är bara på platsen och känner i min kropp vad för slags

energi det är.

Jag är ett redskap till änglarna.

Om auran runt människor försvagas kan det bli ohälsa och sjukdom.

Se på naturen där blommor och träd vissnar ner och där inga djur vill vara.

Var helst inte kvar där själv

Välj en plats där allting växer och frodas

Människor är lyckliga, glada och vitala

Äldre människor bor kvar

det är en bra plats att bo på.