Empati

 

Empati drar gränser mellan ett utplånande

av individualismen och äkta empati.

Äkta empati utgår alltid ifrån ett bevarande av

den personliga integriteten.

Att kunna sätta sig in i andras känslor och

föreställningar utan att uppgå i dem är en

empati som främjar förståelse för andras

kulturer och upplevelser.