Elemeneten

Eld = Livsenergin

Drivkraften

styrkan

 

Vinden = Tanken

Sinnet

 

Jorden = Urkraften

Skelettet

Jordning

 

Vattnet = Känslan

Vätskor blod mm

Lady of the lake

Sjöjungfrur

 

Spirit = Anden

 

 

Det nya elementet är

Ingenting

som är tystnaden, och i den finns

Allting.