Du skapar själv din verklighet

 

Det finns mer än ett Du

 

Ego/ sant jag

 

Personlighet/ gudomlighet

 

Människosonen/ gudssonen

 

Dödlig kropp/ odödlig själ

 

Det finns olika nivåer från

Vilka du skapar din

Verklighet.