De  heliga sju  dygderna eller

motsatsen

De sju dödssynderna

 

Man skiljer mellan:

De gudomliga dygderna och kardinaldygderna

 

De fyra dygderna är stommen

sen kan man koppla in tre stycken till efter behov

 och situation.

 

Enligt den romersk-katolska kyrkan är

 Kardinaldygderna

 Omdöme - prudentia  den främsta dygden

Rättvisa - justitia

 och måttfullhet - moderantia ( uthållighet)

Styrka - fortitudo

de fyra dygderna

 

Omdöme. klokhet eller vishet

Rättvisa eller rättrådighet

Måttfullhet

   Uthållighet eller tapperhet --  Styrka

 

Uthållighet betyder kraft, styrka

Den belöning du får är
 Insikt om att du gjort ditt allra bästa
 En mycket stark känsla

 

Dessa utgör enligt teorin grundvalen för alla andra dygder

Dianoetiska dygder

som hade med kunskapen att göra,

och etiska dygder som var handlingar

som grundade sig på medfödda egenskaper..

 

Den medeltida kristna filosofin kompletterade dessa fyra

klassiska "världsliga" dygder med

 

De tre teologiska dygderna

Tro, Hopp och Kärlek

 (där den sistnämnda kommer främst)

 

 

Även tålamod, ödmjukhet, nåden,

förlåtelsen används

 

Uthållighet betyder kraft, styrka

Den belöning du får är
 Insikt om att du gjort ditt allra bästa
 En mycket stark känsla

man skiljer

 

De sju dygderna eller de heliga sju dygderna

är de positiva spegelegenskaperna till de sju dödssynderna

 som är negativa inom dygderna.

Systemet med sju dygder fick under medeltiden

 sin motpart i  sju laster,  dödssynderna ( negativa)

 

 

Den vanligaste listan med dygderna

 lyder på svenska och latin

Ödmjukhet - humilitas  ( motsatsen är högmod )

Öppenhet - liberalis ( motsatsen är girighet )

Kyskhet - virtus ( motsatsen är vällust )

Medmänsklighet - humanitas (motsatsen är avund)

Avhållsamhet - frenum (motsatsen är frosseri )

Tålamod patientia  (motsatsen är vrede )

Flit - industria  (motsatsen är lättja )

 

 

Vi har både positiva och negativa sidor inom oss.

Vi väljer vilken sida vi vill leva med.

Det är inte möjligt att vara både positiv och negativ samtidigt.

När jag valt sida ex att ha tålamod finns ingen vrede kvar.

Men det finns tillfällen i livet när vi  har för bråttom och väljer fel.

Vi är ju bara människor med alla våra fel och brister och inte

att förglömma våra positiva sidor som inte många pratar och gläds över.

De negativa är mest uppmärksammade i alla sammanhang tex media

TV och tidningar.