Budbäraren

 

Med själ och hjärta ska jag av dig lära.

Genom dig ska jag komma många

  människor nära.

Som en fredens budbärare ska jag dela

 med mig av allt jag kan.

Med bön och goda tankar, då kan fler

 som jag äntligen kasta ankar.

 Mörkrets och enfaldens murar ska falla.

Kärleken och ljuset ska lysa för er alla.