Att tillåta mer ljus

 

 

"   Det är processen att tillåta mer ljus,

eller den maximala graden av medvetande

 som får lysa igenom din fysiska varelse och kropp.

 Eller förklarat på ett lättare sätt,

 när du är upplyst är du befriad från den fysiska världen, och det betyder:

 

 

 

Du har förmågan att bevittna din egen tankeprocess:

 

Dina tankar skapar din framtida fysiska verklighet.

Du identifierar dig med dina tankar i  nuet.

 Du lever ditt liv i din tankeprocess och inser inte

 att dina tankar är separerade från dig.

 Den största delen av ditt tänkande sker

utan att du är medveten om vad som tänks,

 du gör så att dessa också händer,

ofta med besvikelse.

När du är upplyst gör du dig själv fri

från att svepas med i ett sammelsurium av tankar,

och befriar dig samtidigt från allt som inte är ditt eget val.

 

 

 

 

 

 

Du är fri från lidande:

 

Nu lider du varje gång du brottas med känslor,

 hamnar i dispyt om något eller blir uppriven över ett beslut.

Ibland är det kortvarigt och lite lättare

och andra gånger är det extremt smärtsamt

 och stannar hos dig för en avsevärd tid.

 När du är fri från lidande,

 kan du däremot säga något stilfullt och trevligt

även när du stöter stortån i bordsbenet.

 

 

 


 

 

 

 

Du är fri från önskan:

 

Önskan betyder att du är otillfredsställd och i detta tillstånd

 drivs din vilja att ha genom känslor.

 Utan önskan kan du fortfarande få,

men din vilja att ha är mycket närmare vad du föredrar.

 När du upplever detta förstår du frihet från den materiella världen.

Vilket inte betyder att du inte kan få eller vilja ha en chokladkaka.

Det betyder bara att du inte har begär,

och att du är helt opåverkad om du inte får den. 
 

 

 

 

 

 

Du kan se sanningen:

 

 

Sanningen finns verkligen i världen.

 Att kunna se den betyder att du kan se bortom

de fysiska skalen hos de du möter.

Det betyder att du kan läsa mellan raderna

och verkligen höra vad folk säger.

En del människor tror att processen

 med att söka upplysning handlar om att leta efter

fysiska saker som den heliga graal eller något liknande.

Men upplysning hittar man inte,

det uppnås genom att ta bort hinder.

 Dessa hinder finns inuti dig och är skapade av ditt intellekt.
 

 

 


Här kommer några exempel på det:

Jag såg en pappa skrika och bli arg på sin 3-4 års son,

 vilket hade en negativ inverkan på barnet,

Varför blev det så?

Jo pappan var tydligen sist på flyg bussen,

varpå det inte fanns några lediga sittplatser kvar.

 Innan bussen kunde lämna flygplanet till terminalen

var han tvungen att sätta sig ner.

 Alla väntade på honom och alla tittade.

 Det logiska hade nu varit att han satt pojken i sitt knä,

 vilket barnet var för ung för att fatta själv.

 Pappan blev nu riktigt arg, börjar att skrika åt pojken att kliva upp.

Han blev i sin tur helt paralyserad av ilskan som öser ut ur fadern,

eftersom han inte förstår orsaken till vreden.

 Nu hettade det till ordentligt,

 han drar ner pojken från sätet och sätter sig ner.
 

 

 

 

 


Det här är en vanlig syn och ganska vanlig situation.

 Det här händer inte om du är i en upplysningsprocess,

 eftersom ilska inte existerar där.

 En säljare lyssnar på sin klient och fullföljer behovet

 eller hittar en bra lösning för att kunna fullborda köpet.

 Nyckeln här är att lyssna.

Vad som händer i verkliga livet,

är att någon pratar med dig och du hör bara delar av vad de säger.

Detta beror på att när de börjar prata,

 så börjar ditt intellekt omedelbart vandra iväg

och tänka i svars termer till vad de säger.

Du kanske missar vissa ord i konversationen,

men viktigast av allt,

du missar hela sanna poängen med vad som sägs

 eller fylls i av orden som kommer från munnen på den du pratar med.

 Du har inte förmågan att helt klart läsa mellan raderna.

 

 

 

När du är upplyst har du förmåga att lyssna

 totalt och se klart vad som sägs.