Att arbeta med dina tankar

 

 

 

En tanke som ej är positiv.

Klura ut vad den tankens motsats skulle kunna vara.

Använd fantasin.

Det kan finnas massor av andra tankar

som är dess motsats och som skapar en helt annan känsla.

 

Ex: Åh vad den där kollegan är påflugen och jobbig

skulle kanske kunna vara Oj! så mycket han tycker om mig.

Det är ju smickrande. Jag får se till att vara varsam,

när jag avvisar honom

Tanke : vad jobbigt allt är när jag  är så stressad.

 

Svar : vad bra att min kropp talar om för mig när jag behöver vila.

Jag tar ett par minuter och tar några djupa avslappnande andetag.

 

Tanke : Jag kan inte jag är helt värdelös

Svar . hm eftersom jag är nybörjare kanske jag kan be om hjälp.

 

 

 

Dålig självbild

 

Undermedvetet eller medvetet

Tycka att vi inte förtjänar att få saker och att vi inte är värda det.

Istället gör sig värdefulla och omtyckta Bara ge och ge

Lösning :  Arbeta med självbilden

 

Självkänslan

 

Den inre självkänslan är fundamentet

Är god eller negativ

Beroende på hur självkänslan Utvecklats tidigare i livet

Vår egen värdering av oss själva Det är en mycket intim känsla

God självkänsla innebär att man vet vem man är

Ser på sig själv med accepterande ögon Vågar stå upp för sig själv i tillvaron 

Självkänsla kan inte byggas  på basen av en inre allienasion från sig själv

  

Personer med grundad  självkänsla är medvetna om sina fel och brister

Och försöker göra något åt dem Istället för att blunda för dem 

De binder inte ris åt sin egen rygg  genom att nedvärdera sig själv

 för att de inte är perfekta

 

God självkänsla accepterar sig själv Som den han—hon är

 I paketet ingår också  Självrespekt.

Man vågar sätta gränser. Låter inte andra trampa på en

Man sviker då inte heller sig själv för att tillmötesgå andras behov

Utan hjälper sin egen inre kompass

 

En person med god självkänsla har energi över för att lyssna på

vad andra har att säga  eftersom man inte är

ängsligt upptagen av att fundera över sig själv

 

De ger ofta ett trevligt intryck och

personer i omgivningen kännerSig trygga i deras närhet

 

När man har god självkänsla

Har man mycket större möjlighet att ta för sig av vad livet erbjuder

 

En sund självkänsla handlar inte  om  att känna sig harmonisk och

värdefull  utan att kunna handskas med känslor

av otillräcklighet oförmåga skam eller skuld

 

Vilket krävs  för att kunna vila i sig själv.

Förmågan att härbärga  dessa komplicerade  känslor

Utan att nedvärdera sig själv

Är en

 CENTRAL

 

För att inte attackeras av  överdrivna skamkänslor

eller otillräcklighetstankar

 

Behöver man ha       

En inbyggd  tröstfunktion

 

En person med god självkänsla instämmer i följande

Jag tycker om mig själv är glad att jag inte är någon annan

 

Jag accepterar mig själv med mina fel och brister

(och försöker ändra på det jag kan)

 

Jag känner mig trygg i mig själv och kan handskas med de

känslor som  Livet väcker

 

Jag ser mig själv som en

Värdefull person och respekterar

Mig själv

 

Många föreställer sig att  personer  med god självkänsla

Alltid

Är på gott humör och

Aldrig

Är oroliga

 

Det är inte sant.

 

De drabbas också av fallgropar

Men de har större chans att ta sig upp ur vågdalarna

 

En god självkänsla  ger personen en inre

Balanspunkt

 

Så att han/hon kan återvända till ett jämnviktsläge efter hårda

Törnar som en Balansdocka

Klart stabiliserande funktion

 

En god självkänsla  tjänar som buffert mot

Ångestkänslor Depressionstendenser

 

Många blandar ihop självkänsla Och självförtroende

Tror att det är samma sak

 

Självförtroendet baserar sig på Yttre bidrag till Självkänslan

 

Man känner sig stärkt av att se sig Kompetent och kapabel

 

Andras självförtroende baseras på

att de ser bra ut Är omtyckt

Är lika med Duktighetsbaserande självkänsla

 

Då handlar det om det Du gör

Istället för Den du är

 

Man kan säga att Självförtroendet är Baserat i våra  tankar  (hjärnan)

 

Medan

 

Självkänslan

 Snarast är känslomässigt förankrat i  hjärtat

 

När människor frågar sig själv

Vem är jag?

Svaret blir vad de är bra på.

Människor använder yttre källor att bygga upp sitt självförtroende

och självkänsla

 

Jag känner mig älskad av familj och vänner

Jag lyckas bra i mitt yrke Jag lever enligt mina etiska värderingar

Jag har en förmåga att påverka andra

 

Många tar till statusprylar Sportbil Tjusig bostad mm 

När man baserar sin självkänsla

På yttre ting är man betydligt mer sårbar

 

Kan man ha bra självförtroende samtidigt

Som man har en dålig självkänsla ??

 

Olikheter mellan en basal Inre självkänsla och

Detta med Självförtroende

 

Självkärlek

Narcissism

 

Kunna älska sig själv

För att kunna älska andra God självkänsla handlar om 

Att man kan se sig själv med positiva ögon

Med ett visst mått av självkänsla

Är en sund narcissisk balans

 

Narcissism betyder

Avser förmågan att utveckla En kärlek till det egna självet

Och den egna personen Som ger en bas också för relationer

 

Nästa aspekt kan vara girighet

Så är dom skyldiga att ge någonting.

 

Var också vaksam att du inte  förvandlar dina gåvor till mutor.

eller är du både din egen och andras tuffaste kritiker.

Är du kärleksfull och trygg med dig själv och andra

eller är du misstänksam och avvaktande.

Litar du på din egen och andras kompetens och drivkraft

eller tvivlar du på bådadera.

Tar du kritik som personligt angrepp

och går i försvarsställning  direkt eller lyssnar du och antingen

lär dig av det alternativet eller låter det bara rinna av dig.

Beroende om kritiken är befogad eller inte

 

Dina egna inre ord kan ge dig svar på dessa frågor.

Det finns en lag som heter

 

Heligt Ömsesidigt Utbyte.

(finns att läsa om i fliken  Universums Lagar)

 

Tanke Energin

 

Energin  runt huvudet skiljer sig helt från Auran.

 

Energin pulserar runt huvudet på en frisk och positiv människa.

Den omger huvudet ända till precis nedanför öronen.

 

 

Kroppen.

 

 

En nyckel till allas vår öde Hälsa och framgång.

Positivt tänkande  Är att kunna kontrollera det

Tankeenergin blir då klar  och expanderande

Vid negativt tänkande Ser det ut som en tratt på hjässan

 

 

Den är skild från auran som omger där energin dras in i huvudet

och det trycker på alla vitala delar  i hjärnan har då bildat blockeringar

 

Tankekraften

 

är människans kontrolltorn. Hjärnan är datorn.

 

Tankeenergin

 

är kraften som aktiverar den.

Utan tankeenergin dör hjärnan och den fysiska kroppen.

Människokroppen består av

 

En själ Eterkropp Fysiska kroppen. 

 

Vägen till kraft

Rikedom

Vad är verklig rikedom? Det är all det goda som universum rymmer.

Kärlek  frid strålande hälsaekonomiskt välstånd

tid skönhet andligt växande

vänner familj Musik och konst

Glädje Naturen

Klokhet och insikt och oändligt mycket mer…

Varför då nöja sig med mindre?