Att arbeta och använda energier

Steg 1 :

Utmana Transformera

Betrakta Förhålla sig till

Handskas med energier

 

Energi är ren

Den är antingen positiv eller negativ

Skyddsåtgärder med allt vad det innebär

 

Steg 2 :

 

Konkreta verktyg inom det nya ramverket

och sina visionernär tanken är fokuserad

tydlig och målmedveten blir energin detsamma

 

De flesta av oss har inte koll på sina tankar och
vad de sänder ut för budskap till sig själv

och andra och till världens levande energier

 

Två komponenter i hanteringen med verktyg är 

Intention = medveten avsikt

koncentration eller fokus

 

Energi följer tanken

Vid användandet av verktyg för att jobba med energi

behöver man en stark självbild. Få kontakt med sin inre styrka.

Om inte måste man jobba med mental träning.

 

Förmågan ska vara stark och klar att styra och driva Levande Energi.

 

 

Tveksamhet, luddighet tvivel och distraktion lämnar energin.

 

Utan några klara direktiv att följa. Energin blir fladdrig och utspridd.

Energiarbetet blir därefter.

 

 

En skicklig ( ljus ) Energiarbetare är fokuserad, tydlig, målmedveten

samt lugn och balanserad. Självklar och trygg i sin auktoritet.

 

Tanke

En tanke som ej är positiv.

Klura ut vad den tankens motsats skulle kunna vara.

 

Använd fantasin.

 

Det kan finnas massor av andra tankar som är dess motsats och som skapar

en helt annan känsla.

 

Ex: Åh vad den där kollegan är påflugen och jobbig

skulle kanske kunna vara Oj! så mycket han tycker om mig.

Det är ju smickrande. Jag får se till att vara varsam,

när jag avvisar honom

 

Tanke : vad jobbigt allt är när jag  är så stressad.

 

Svar : vad bra att min kropp talar om

för mig när jag behöver vila.

Jag tar ett par minuter och tar några djupa avslappnande andetag.

 

Tanke : Jag kan inte jag är helt värdelös

 

Svar . hm eftersom jag är nybörjare kanske jag kan be om hjälp.

 

 

 

Dålig självbild

 

Undermedvetet eller medvetet Tycka att vi inte förtjänar att få saker

och att vi inte är värda det. Istället gör sig värdefulla och omtyckta

Bara ge och ge

 Lösning :  Arbeta med självbilden

 

 

Självkänslan

 

Den inre självkänslan är fundamentet.

 Är god eller negativ

 Beroende på hur självkänslan utvecklats tidigare i livet

 Vår egen värdering av oss själva

 

Det är en mycket intim känsla god självkänsla innebär.

 Att man vet vem man är. Ser på sig själv med accepterande ögon

Vågar stå upp för sig själv i tillvaron Självkänsla kan inte byggas

på basen av en inre allienasion från sig själv.

 

 Personer med grundad 

 självkänsla är medvetna om sina fel och brister

och försöker göra något åt de. Istället för att blunda för dem

 De binder inte ris åt sin egen rygg genom at nedvärdera sig själv

 för att de inte är perfekta.

 

God självkänsla accepterar sig själv.

Som den han—hon är

 I paketet ingår också självrespekt

 Man vågar sätta gränser. Låter inte andra trampa på en.

 

Man sviker då inte heller sig själ. För att tillmötesgå andras behov.

 Utan hjälper sin egen inre kompass

 

En person med god självkänsla har

Energi över för att lyssna på vad andra har att säga.

 

Eftersom man inte är

ängsligt upptagen av att fundera över sig själv.

 

De ger ofta ett trevligt intryck och

personer i omgivningen känner sig trygga i deras närhet

 

 

När man har god självkänsla har man mycket större möjlighet

Att ta för sig av vad livet erbjuder.

 

En sund självkänsla handlar inte om  att känna sig harmonisk och

värdefull utan att kunna handskas med känslor av otillräcklighet

oförmåga skam eller skuld

 

Vilket krävs för att kunna vila i sig själv.

Förmågan att härbärga dessa komplicerade  känslor

utan att nedvärdera sig själv

 

Är en

 CENTRAL

 

För att inte attackeras av  överdrivna skamkänslor

Eller otillräcklighetstankar

 

Behöver man ha en inbyggd  tröstfunktion

 

En person med god självkänsla

instämmer i följande

 

Jag tycker om mig själv

är glad att jag inte är någon annan

 

Jag accepterar mig själv med mina fel och brister

(och försöker ändra på det jag kan)

 

Jag känner mig trygg i mig själv och kan handskas med de

känslor som Livet väcker

 

Jag ser mig själv som en

Värdefull person och respekterar

Mig själv

 

Många föreställer sig att

personer  med god självkänsla

 Alltid är på gott humör och

 

Aldrig är oroliga

 Det är inte sant.

 

De drabbas också av fallgropar

Men de har större

Chans att ta sig upp ur vågdalarna

 

En god självkänsla

 

Ger personen en inre balanspunkt

Så att han/hon kan återvända till ett jämnviktsläge

efter hårda törnar som en balansdocka.

Klart stabiliserande funktion

 

En god självkänsla

tjänar som buffert mot

 

Ångestkänslor Depressionstendenser

 

Många blandar ihop självkänsla och självförtroende

 

Tror att det är samma sak

 Självförtroendet baserar sig på yttre bidrag till självkänslan

 

 

Man känner sig stärkt av att se sig kompetent och kapabel

 

Andras självförtroende baseras på att de ser bra ut

 

Är omtyckt

 Är lika med duktighetsbaserande  självkänsla

 

Då handlar det om det Du gör

Istället för

Den du är

 

Man kan säga att självförtroendet är baserat i våra  tankar 

 (hjärnan)

 Medan självkänslan snarast är känslomässigt förankrat

i  hjärtat

 

När människor frågar sig själv

 

Vem är jag?

 Svaret blir vad de är bra på.

 

Människor använder yttre källor

Att bygga upp sitt självförtroende

och självkänsla

 

Jag känner mig älskad av familj och vänner

 Jag lyckas bra i mitt yrke

 Jag lever enligt mina etiska värderingar

 

Jag har en förmåga att påverka andra

 

Många tar till statusprylar

 Sportbil

Tjusig bostad mm

 

När man baserar sin självkänsla

På yttre ting är man

Betydligt mer sårbar

 

Kan man ha bra självförtroende

samtidigt

Som man har en dålig självkänsla ??

 

Olikheter mellan en basal inre självkänsla och

detta med självförtroende

 

 

Självkärlek

Narcissism

 

Kunna älska sig själv

För att kunna älska andra

 

God självkänsla handlar om att man kan se sig själv

Med positiva ögon

Med ett visst mått av självkänsla

 

Är en sund narcissisk balans

 

Narcissism betyder avser förmågan att utveckla

 

En kärlek till det egna självet

Och den egna personen

Som ger en bas också för relationer

 

Nästa aspekt kan vara girighet. Så är dom skyldiga att

ge någonting.

 

Var också vaksam att du inte

förvandlar dina gåvor till mutor.

 

eller är du både din egen och andras

tuffaste kritiker.

 

Är du kärleksfull och trygg med dig själv och andra

eller är du misstänksam och avvaktande.

Litar du på din egen och andras

kompetens och drivkraft eller tvivlar du på bådadera.

Tar du kritik som personligt angreppoch går i

 försvarsställning  direkt eller lyssnar du och antingen

lär dig av det alternativet eller låter det bara rinna av dig.

Beroende om kritiken är befogad eller inte

 

Dina egna inre ord kan ge dig svar

på dessa frågor.

Det finns en lag som heter

 

Heligt Ömsesidigt Utbyte.

(finns att läsa om i fliken  Universums Lagar)

 

 

Tanke Energin

 

Energin  runt huvudet skiljer

Sig helt från Auran.

 

 

Energin pulserar runt huvudet på en frisk och positiv

Människa.

 

Den omger huvudet ända till

Precis nedanför öronen.

 

Den är skild från auran som omger

Kroppen.

 

 

En nyckel till allas vår öde

Hälsa och framgång.

Positivt tänkande är att kunna kontrollera det

Tankeenergin blir då klar och expanderande

Vid negativt tänkande ser det ut som en tratt på hjässan

där energin dras in i huvudet  och det trycker på alla

 vitala delar i hjärnan har då bildat blockeringar

 

 

Tankekraften

 

 

Är människans kontrolltorn.

Hjärnan är datorn.

 

Tankeenergin

 är kraften som aktiverar den.

 

Utan tankeenergin dör hjärnan

och den fysiska kroppen.

 

Människokroppen består av

En själ

Eterkropp

Fysiska kroppen. 

 

Vägen till kraft

 

Rikedom

Vad är verklig rikedom?

 

Det är all det goda som universum rymmer.

Kärlek Frid Strålande hälsa Ekonomiskt välstånd

Tid Skönhet Andligt växande

Vänner Familj Musik och konst

Glädje Naturen Klokhet och insikt

Och oändligt mycket mer…

 

Varför då nöja sig med mindre?