Så långt borta men ändå så nära  ~

På mina vingar vill jag dig bära 

 

 

 

 

 

 Gör rum för änglarna.

Föreställ dig en ängel för din inre syn.

(använd en bild) det förstärker.

 Be högt

Talets gåva.

Använd dig av Guds namn

Jag Är den jag Är.

 Kommunicera dagligen med dem.

 Be om hjälp

 Upprepa bönen. För varje gång mer ljusenergi till gud och änglarna.

 Sänd dina böner till rätt adress

7 änglar + 7 ärkeänglar.

 Precisera vad du vill ha hjälp med så noga som möjligt

 Visualisera det du vill ska hända.

 Be om att under sömnen få undervisning och

Upplysning.