Änglaskaran

 

Änglarna har fått sitt namn efter uppgiften de har.

Här är namnen

 

 

Kärlekens  Ängel. Försoningens Ängel

 

Uppsluppenhetens Ängel. Ängeln som bevarar ljusa minnen

 

Uppbrottets Ängel. Gemenskapens Ängel

 

Sinnesrons Ängel. Lidelsens Ängel

 

Sorgens Ängel. Förvandlingens Ängel

 

Hänförelsens Ängel. Helandets Ängel

 

Trohetens Ängel. Älskvärdhetens Ängel

 

Hängivelsens Ängel. Harmonins Ängel

 

Sannfärdighetens Ängel. Tacksamhetens Ängel

 

Klarhetens Ängel. Långsamhetens Ängel

 

Uppoffringens Ängel. Riskernas Ängel

 

Reträttens Ängel. Varsamhetens Ängel

 

Tillförsiktens Ängel. Ensamhetens Ängel

 

Systerlighetens Ängel. Mildhetens Ängel

 

Ödmjukhetens Ängel. Uppfyllelsens Ängel

 

Uthållighetens Ängel. Förtroendets Ängel

 

Överlåtelsens Ängel. Värmens Ängel

 

Modets Ängel. Barmhärtighetens Ängel

 

Tröstens Ängel. Klokhetens Ängel

 

Tålamodets Ängel. Enkelhetens Ängel

 

Öppenhetens Ängel. Nykterhetens Ängel

 

Förståelsens Ängel. Mörkrets Ängel

 

Stillhetens Ängel. Förlåtelsens Ängel

 

Frihetens Ängel. Avskedets Ängel

 

Ömhetens Ängel. Pengarnas Ängel