Franciskus Bön

 

HERRE, gör mig till ett redskap för din frid!

Låt mig bringa kärlek, där hat råder!

Låt mig bringa förlåtelse,

där orätt har begåtts!

Låt mig skapa endräkt, där tvedräkt råder!

Låt mig bringa tro, där tvivel råder!

Låt mig bringa sanning, där villfarelse råder!

Låt mig bringa hopp, där misströstan råder!

Låt mig bringa ljus, där mörker råder!

Låt mig bringa glädje, där sorg och

bedrövelse härskar!

 

O, Mästare! Låt mig icke så mycket söka att

bli tröstad.

Som att trösta.

Icke så mycket att bli förstådd, som att förstå.

Icke så mycket att bli älskad, som att älska.

 

Ty det är genom att ge, som man får.

Det är genom att glömma sig själv,

som man finner sig själv.

Det är genom att förlåta andra,

som man själv får förlåtelse.

Det är genom att dö, som man uppstår

till evigt liv.

Franciskus av Assisi 1181-1226

 

 

Överlåtelsebönen

 

Gud jag bekänner för dig,

att jag inte haft någon tro

på mina egna möjligheter.

Att jag i tankar, ord och gärningar

har visat förakt för min egen förmåga.

Jag har inte älskat mig själv

lika mycket som de andra. ----

Inte min kropp  ---

Inte mitt utseende ---

Inte mina talanger ---

Inte mitt eget sätt att vara.

Jag har låtit andra styra mitt liv,

jag har låtit mig misshandlats

och föraktats.

Jag har trott mer på andra värderingar

än på mina egna och låtit andra

människor vara nonchalanta och

elaka mot mig.

Jag bekänner att jag inte vågat

vara så duktig jag kan.

Gud, som jag uppfattar dig

Förlåt mig.

Ge mig tro på mig själv.

 

 

En gammal Bön

 

Gud ge mig sinnesro

att acceptera det jag inte

kan förändra.

Mod att förändra

det jag kan,

och förstånd att

inse skillnaden.

 

 

 

 

 

 

 

Moder  Theresas Bön

Låt det idag finnas frid inom dig.

Må du lita på Gud

att du är exakt vad du

är menad att vara.

glöm inte bort de oändliga

möjligheterna  som föds från tro.

Må du använda de gåvorna

som du har fått, och ge vidare

den kärlek som har givits dig.

Må du vara tillfreds i vetskapen

om att du är ett Guds barn.

Låt den närvaron sätta sig i

din kropp, och ge din själ

friheten att sjunga, dansa

lovorda och älska.

Den finns där för oss alla.

 

 

 

 

 

 

 

En Bön som kommer från

Munkarna i Glastonbury Abbey

England

 

 

Give me a good digestion Lord

And also something to digest

Give me a healthy body Lord

with sense to keep it at its best.

 

 

Give me a healthy mind O Lord

Go keep the good and pure in sight

which seeing wrong is not appalled

But finds a way to put it right

 

 

Give me a mind that is not bored

Chat does not whimper

wine or sigh

Don`t let me worry overmuch

About that fussy thing called I

 

Give me a sense of humour Lord

Give me the grace to see a joke

Go get some happines from life

And pass it on to other folk